Chắc hẵn câu đố về hoa ở bài trước đã giúp bạn thư giãn và giáo dục cho trẻ nhóm về hoa, ở bài này thuviencaudo.net sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn câu đố về hiện tượng tự nhiên mà bạn thường thấy, vừa gần gũi nhưng cũng không kém phần thú vị

Hãy cùng thư giãn và trải nghiệm nhé


Câu đố:

Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao

Ba mai chín cuốc mà đào không lên

Là cái gì ?

Xem đáp án

Đáp án:
Bóng mặt trăng, mặt trời
Câu đố:

Bằng cái đĩa, sỉa xuống ao

Ba quân thiên hà đào hoài không lên

Là gì ?

Xem đáp án

Đáp án:
Mặt trăng
Câu đố:

Bằng cái đĩa, sỉa xuống ao

Ba mai chín cuốc mà đào không lên

Xem đáp án

Đáp án:
Bóng mặt trăng, mặt trời
Câu đố:

Cây cao nghìn trượng

Lá rụng tứ tung

Nấu thì được, nướng thì không.

Đó là gì ?

Xem đáp án

Đáp án:
Hạt mưa
Câu đố:

Con gì có cái không có đực lại đẻ rất nhiều con?

Xem đáp án

Đáp án:
Con Sông
Câu đố:

Cong cong như hai cái sừng

Đi đến nửa chừng thì ỏng bụng ra

Đến khi tuổi về già

Xẹp lép bụng lại, mọc ra hai sừng

Đó là gì ?

Xem đáp án

Đáp án:
Mặt trăng
Câu đố:

Chặt không đứt

Bứt không rời

Phơi không khô

Chụm không đỏ

Là gì ?

Xem đáp án

Đáp án:
Nước
Câu đố:

Khi tôi ăn, tôi sống nhưng khi tôi uống, tôi chết. Tôi là ai?

Xem đáp án

Đáp án:
Ngọn Lửa
Câu đố:

Mặt gì mát dịu đêm nay,

Cây đa, chú cuội, đứng đây rõ ràng?

Xem đáp án

Đáp án:
Măt trăng
Câu đố:

Mặt Trăng quay xong một vòng quanh Trái Đất phải mất bao lâu?

Xem đáp án

Đáp án:
29 ngày
Câu đố:

Mặt gì tròn trịa trên cao
Toả ra những ánh nắng đào đẹp thay?

Xem đáp án

Đáp án:
Măt trời
Câu đố:

Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?

Xem đáp án

Đáp án:
Con sông
Câu đố:

Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì

Xem đáp án

Đáp án:
Con sông
Câu đố:

Nguyệt thực chỉ có thể xảy ra khi nào?

Xem đáp án

Đáp án:
Khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên một đường thẳng
Câu đố:

So với Trái Đất, Mặt Trăng lớn hơn hay nhỏ hơn?

Xem đáp án

Đáp án:
Nhỏ hơn
Câu đố:

Tự mình Mặt Trăng có ánh sáng không?

Xem đáp án

Đáp án:
Không
Câu đố:

Thuở bé em có 2 sừng
Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuổi về già
Quá ba mươi lại mọc ra hai sừng

Là cái gì ?

Xem đáp án

Đáp án:
Mặt trăng
Câu đố:

Trên Mặt Trăng có nước không?

Xem đáp án

Đáp án:
Không
Câu đố:

Trong tháng, chính xác ngày nào ta không thấy Mặt Trăng?

Xem đáp án

Đáp án:
Ngày cuối tháng
Câu đố:

Vì sao Mặt Trăng lúc thì tròn, lúc thì khuyết?

Xem đáp án

Đáp án:
Vì ánh sáng Mặt Trời chiếu vào Mặt Trăng mỗi lúc mỗi khác
Câu đố:

Vừa bằng cái vung
Vùng xuống ao
Đào chẳng thấy
Lấy chẳng được
Là gì?

Xem đáp án

Đáp án:
Bóng mặt trăng, mặt trời

Tải ngay kho game câu đố vui hại não vừa ra mắt

(0★- 0 đánh giá) Đánh giá của bạn

Thư viện câu đố tự hào là website cung cấp và tổng hợp các câu đố dưới mọi hình thức cho Việt Nam với đủ các hình thức giải đố và game. Xem chi tiết